گفتاردرمانی رهگشا
گفتاردرمانی رهگشا در اصفهان

ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان

نمایش کامل
دکتر علیرضا پورصیرفی
گفتاردرمانی محمد سروش مهدی فرد
گفتاردرمانی محمد سروش مهدی فرد در اصفهان

ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع

نمایش کامل
دکتر اصغر معمارزاده
دکتر فریده ساداتی
گفتاردرمانی ایمان
سعیده مویدفر
سعیده مویدفر در اصفهان

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
گفتاردرمانی رشد
گفتاردرمانی پگاه
دکتر بیژن شفیعی
گفتاردرمانی رستاک
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی رسا
دکتر سید حنیف اخوت
گفتاردرمانی اهورا
بهنام حافظی
بهنام حافظی در اصفهان

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
دکتر مهشید خورده چی
دکتر محمد مهدی طرزی
دکتر سید محمدجواد طباطبایی