- - (اتوبان باکری)
- - (اتوبان باکری)
زنان و مامایی(آموزش تخصصی ورزش های بارداری و آمادگی برای زایمان)
زمینه‌های کاری: مشاوره پیش از بارداری، واکسیناسیون، ویزیت بارداری، خالبرداری ضایعات پوستی با لیزر، کنترل نوار قلب جنین با جدیدترین دستگاه NST
تهران، -
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger