دکتر سعید صفائیان پور (رباط)
دکتر سعید صفائیان پور (رباط)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت و متحرک، ایمپلنت، دنداپزشک زیبایی، ترمیم دندان
اصفهان، میدان جمهوری
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger