گفتاردرمانی رهگشا
گفتاردرمانی رهگشا

ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان

نمایش کامل
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
مرکز فوق تخصصی مغز و اعصاب نورون
دکتر محمدصادق خیاطان
دکتر فرحناز تاجرباشی
دکتر نسرین السادات دوامی
دکتر محمود جمالی
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی اهورا
دکتر بیژن شفیعی
گفتاردرمانی ایمان
دکتر رامین ایرانپور
دکتر غلامرضا عرب زاده
بهنام حافظی
بهنام حافظی

گفتاردرمانگر

نمایش کامل
دکتر شهره نیافر
سعیده مویدفر
سعیده مویدفر

گفتاردرمانگر

نمایش کامل
گفتاردرمانی رسا