دکتر نازیلا عباسی فرد (خیابان شهدا)
دکتر نازیلا عباسی فرد (خیابان شهدا)
آشنایی کوتاه: زیبایی
زمینه‌های کاری: درمان جوش وجای جوش، تزریق ژل، تزریق مزوژل های جوانساز و بازسازی کننده پوست، درمان لک وکک و مک، درمان ریزش مو
ورامین، خیابان شهدا
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger