معصومه طاوسی
معصومه طاوسی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: سلامت جنین، انجام زایمان، بهداشت مادر و کودک، ازن تراپی، مراقبت های دوران یائسگی
بندر گناوه، خیابان کلینیک امام خمینی
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger