دکتر سعید صفائیان پور (چهارباغ بالا)
دکتر سعید صفائیان پور (چهارباغ بالا)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت و متحرک، ایمپلنت، دنداپزشک زیبایی، ترمیم دندان
اصفهان، میدان جمهوری
دکتر احسان قاسمی (چهارباغ بالا)
دکتر احسان قاسمی (چهارباغ بالا)
متخصص: پروتزهای دندانی و ایمپلنت
زمینه‌های کاری: دندان مصنوعی، ایمپلنت (کاشت دندان )و بازسازی کامل دندانها، پروتز ثابت و متحرک، دندانهای مصنوعی متکی بر ایمپلنت، انواع روکش
اصفهان، چهار راه پلیس
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger