ارتوپدی فنی بهبود طب
ارتوپدی فنی بهبود طب
دکتر علیرضا خاقانی (متخصص ارتوز و پروتز)
زمینه‌های کاری: پروتز انگشت، پروتز دست، ساخت پروتزهای زیبایی، پروتز گوش، ساخت پای مصنوعی، پروتز چشم، اندام مصنوعی، ساخت دست مصنوعی
تهران، سهروردی شمالی
دکتر احمدعلی سلیمی
دکتر احمدعلی سلیمی
بیهوشی
زمینه‌های کاری: ارتوپدی فنی
تهران، تهرانپارس
ارتوپدی فنی حکیم
ارتوپدی فنی حکیم
زمینه‌های کاری: ارتز ستون فقرات، پروتز زیر زانو، ساخت کفش طبی، ساخت صندل طبی، اسکن سه بعدی پا، پروتز پای مصنوعی، پروتز گوش، پروتز انگشت مصنوعی، التهاب کف پا، پروتز مچ پا، پروتز پا، ارتز فوقانی، صافی کف پا، پروتز انگشت پا، خار پاشنه، پروتز پنجه کربنی، پروتز دست، اسکن دو بعدی پا، ارتز تحتانی، ارتز جمجمه
تهران، خیابان شریعتی
ارتوپدی فنی سیاتیک
ارتوپدی فنی سیاتیک
متخصص: ارتوپدی
تهران، ضلع شمال شرقی میدان ونک
ارتوپدی فنی طارمی
ارتوپدی فنی طارمی
زمینه‌های کاری: ارتوزیست، پروتوزیست، ساخت بریس پروتز کمربندهای ستون فقرات، مجهز به سیستم اسکن ستون فقرات، مجهز به سیستم اسکن کف پا، ارائه دهنده کفش طبی، ارائه دهنده کفی طبی
تهران، خیابان شریعتی
ارتوپدی فنی امید
ارتوپدی فنی امید
زمینه‌های کاری: اسکن کف پا، اسکن مچ و زانو، درمان اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات، پیشگیری اولیه از پای دیابتی، علت، پروتز زیر زانو، درمان و بازتوانی با ارتزهای دست و پا، سکته مغزی، انواع ارتز و بریس در درمان و بازتوانی فلج مغزی و فلج اطفال، پروتز های زیبایی، درمان راه رفتن روی نوک پنجه پا (با انگشتان) در کودکان، درمان انحراف مچ پا به خارج، درمان زانوی پرانتزی، علایم، درمان قوز پشتی، درمان صافی کف پا، پروتز بالای زانو
تهران، خیابان ولیعصر
ارتوپدی فنی پارسه
ارتوپدی فنی پارسه
زمینه‌های کاری: پروتز اندام، کفش طبی، ارتزهای کودکان، اندام فوقانی، اندام تحتانی، پروتز زیبایی
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی
ارتوپدی فنی مهرآریا
ارتوپدی فنی مهرآریا
زمینه‌های کاری: غربالگری ستون فقرات و اندام تحتانی، ارتز، پروتز، اسکن دیجیتالی کف پا
تهران، خیابان شریعتی
ارتوپدی فنی ظفر
ارتوپدی فنی ظفر
زمینه‌های کاری: پروتز، اسکن دو بعدی، اسکن سه بعدی، کفی طبی، کفش طبی، ارتز
تهران، میدان فاطمی
دکتر مجتبی کامیاب
دکتر مجتبی کامیاب
متخصص: ارتوز، پروتز (ارتوپدی فنی)
تهران، خیابان مطهری
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger