ارتوپدی فنی سیاتیک
ارتوپدی فنی سیاتیک
متخصص: ارتوپدی
تهران، ضلع شمال شرقی میدان ونک
ارتوپدی فنی طارمی
ارتوپدی فنی طارمی
زمینه‌های کاری: ارائه دهنده کفی طبی، مجهز به سیستم اسکن ستون فقرات، ارائه دهنده کفش طبی، ارتوزیست، پروتوزیست
تهران، خیابان شریعتی
ارتوپدی فنی حکیم
ارتوپدی فنی حکیم
زمینه‌های کاری: ارتز ستون فقرات، پروتز دست، ساخت کفش طبی، پروتز پا، خار پاشنه
تهران، خیابان شریعتی
ارتوپدی فنی امید
ارتوپدی فنی امید
زمینه‌های کاری: درمان زانوی پرانتزی، اسکن کف پا، درمان و بازتوانی با ارتزهای دست و پا، علایم، سکته مغزی
تهران، خیابان ولیعصر
ارتوپدی فنی پارسه
ارتوپدی فنی پارسه
زمینه‌های کاری: اندام تحتانی، ارتزهای کودکان، پروتز زیبایی، اندام فوقانی، پروتز اندام
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی
ارتوپدی فنی مهرآریا
ارتوپدی فنی مهرآریا
زمینه‌های کاری: اسکن دیجیتالی کف پا، غربالگری ستون فقرات و اندام تحتانی، ارتز، پروتز
تهران، خیابان شریعتی
ارتوپدی فنی ظفر
ارتوپدی فنی ظفر
زمینه‌های کاری: کفش طبی، اسکن دو بعدی، اسکن سه بعدی، کفی طبی، پروتز
تهران، میدان فاطمی
ارتوپدی فنی بهبود طب
ارتوپدی فنی بهبود طب
دکتر علیرضا خاقانی (متخصص ارتوز و پروتز)
زمینه‌های کاری: ساخت پروتزهای زیبایی، ساخت دست مصنوعی، پروتز دست، اندام مصنوعی، ساخت پای مصنوعی
تهران، سهروردی شمالی
دکتر مجتبی کامیاب
دکتر مجتبی کامیاب
متخصص: ارتوز، پروتز (ارتوپدی فنی)
تهران، خیابان مطهری
دکتر احمدعلی سلیمی
دکتر احمدعلی سلیمی
بیهوشی
زمینه‌های کاری: ارتوپدی فنی
تهران، تهرانپارس
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger