ارتوپدی فنی امید
ارتوپدی فنی امید
زمینه‌های کاری: اسکن مچ و زانو، درمان زانوی پرانتزی، علایم، پروتز های زیبایی، پروتز بالای زانو
تهران، خیابان ولیعصر
ارتوپدی فنی پارسه
ارتوپدی فنی پارسه
زمینه‌های کاری: پروتز زیبایی، ارتزهای کودکان، کفش طبی، پروتز اندام، اندام تحتانی
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger