ارتوپدی فنی حکیم
ارتوپدی فنی حکیم
زمینه‌های کاری: پروتز پنجه کربنی، ارتز تحتانی، التهاب کف پا، خار پاشنه، پروتز دست، پروتز انگشت مصنوعی، پروتز پای مصنوعی، ساخت کفش طبی، اسکن دو بعدی پا، اسکن سه بعدی پا، پروتز زیر زانو، پروتز پا، پروتز گوش، ارتز فوقانی، صافی کف پا، ارتز جمجمه، پروتز انگشت پا، ساخت صندل طبی، پروتز مچ پا، ارتز ستون فقرات
تهران، خیابان شریعتی
ارتوپدی فنی امید
ارتوپدی فنی امید
زمینه‌های کاری: درمان قوز پشتی، پروتز بالای زانو، پروتز زیر زانو، درمان راه رفتن روی نوک پنجه پا (با انگشتان) در کودکان، پروتز های زیبایی، علت، سکته مغزی، اسکن مچ و زانو، درمان و بازتوانی با ارتزهای دست و پا، درمان صافی کف پا، اسکن کف پا، درمان زانوی پرانتزی، انواع ارتز و بریس در درمان و بازتوانی فلج مغزی و فلج اطفال، درمان انحراف مچ پا به خارج، علایم، درمان اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات، پیشگیری اولیه از پای دیابتی
تهران، خیابان ولیعصر
ارتوپدی فنی پارسه
ارتوپدی فنی پارسه
زمینه‌های کاری: پروتز زیبایی، پروتز اندام، اندام فوقانی، کفش طبی، ارتزهای کودکان، اندام تحتانی
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی
ارتوپدی فنی مهرآریا
ارتوپدی فنی مهرآریا
زمینه‌های کاری: پروتز، ارتز، غربالگری ستون فقرات و اندام تحتانی، اسکن دیجیتالی کف پا
تهران، خیابان شریعتی
ارتوپدی فنی ظفر
ارتوپدی فنی ظفر
زمینه‌های کاری: اسکن دو بعدی، کفش طبی، ارتز، اسکن سه بعدی، کفی طبی، پروتز
تهران، میدان فاطمی
محمدهادی آل آقا
محمدهادی آل آقا
ارتوپدی
زمینه‌های کاری: کارشناس ارتزوپروتز، مشاوره تلفنی
تهران، خیابان دماوند
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger