دکتر علیرضا معافی
دکتر سید علیمحمد خدائی
دکتر نسرین السادات دوامی
دکتر شهره نیافر
آزمایشگاه اریترون
دکتر مهدی پارسا
دکتر غلامرضا عرب زاده
دکتر محمود نادری
دکتر رامین ایرانپور
دکتر نغمه فیضی نجفی
بهنام حافظی
بهنام حافظی

گفتاردرمانگر

نمایش کامل
گفتاردرمانی اهورا
دکتر مریم نوروزعلی تهرانی
دکتر فاطمه تیموری
دکتر حیدرعلی داوری
دکتر نسیم اثنی عشری
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
دکتر نجمه اخلاقی
دکتر محمدصادق خیاطان
دکتر عبدالرسول نیکیار
دکتر مهرداد مصطفی پور
دکتر بیژن شفیعی
دکتر محمدعلی تحریریان
دکتر حسین صانعیان
دکتر محمود جمالی
آزمایشگاه دکتر سجادیه
کلینیک تخصصی کودکان توحید
کلینیک تخصصی کودکان توحید

کلینیک تخصصی شبانه روزی کودکان

نمایش کامل
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی ایمان
دکتر علی محمد کسائیان
دکتر سید ناصرالدین مصطفوی
دکتر حسن حیدری قهساره
دکتر فرحناز تاجرباشی