گفتاردرمانی سبز
گفتاردرمانی سبز
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، درمان لکنت، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، شکاف کام و لب، کم شنوایی
ارومیه، خیابان شورا
گفتاردرمانی نوا
گفتاردرمانی نوا
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: کاشت حلزون، اختلالات سندرومیک(سندروم داون و...)، اختلالات تولیدی و تلفظی، کودکان کم شنوا، اختلال بلع
ارومیه، خیابان خیام شمالی
گفتاردرمانی نوا ( خیابان سرداران )
گفتاردرمانی نوا ( خیابان سرداران )
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت و تشدید(شکاف لب و کام)، سکته مغزی، ام اس و...)، اختلالات روانی گفتار(لکنت)، اختلالات یادگیری و خواندن و نوشتن در دوران مدرسه
ارومیه، خیابان خیام شمالی
گفتاردرمانی نوا ( خیام شمالی )
گفتاردرمانی نوا ( خیام شمالی )
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری و بیش فعالی( ADHD)، پارکینسون، انواع آسیب مغزی (فلج مغزی، کودکان کم شنوا، ام اس و...)
ارومیه، خیابان خیام شمالی
گفتاردرمانی نوا ( خان باباخان )
گفتاردرمانی نوا ( خان باباخان )
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات روانی گفتار(لکنت)، پارکینسون، انواع آسیب مغزی (فلج مغزی، ام اس و...)، اختلالات سندرومیک(سندروم داون و...)
ارومیه، خیابان خیام شمالی
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger