گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (استاد معین)
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (استاد معین)
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، تست هوش استنفورد بینه و وکسلر، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، شکاف کام و لب، آسیب عصب و تاندون دست
تهران، خیابان آزادی
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger