گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت (شمس آبادی)
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت (شمس آبادی)
شعبه دو
زمینه‌های کاری: نوروفیدبک، سکته مغزی، تاخیر در شروع گفتار، ضعف در نوشتن، تست هوش
اصفهان، خیابان شمس آبادی
گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی
گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: جلسات افزایش توجه و رفتار درمانی، تاخیر در شروع گفتار، سکته مغزی، ضعف در نوشتن، ضعف در خواندن
اصفهان، خیابان کاوه
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger