مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( مریوان )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( مریوان )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تاخیر در تکلم، منوال تراپی، طیف اتیسم، بلع در کودکان و بزرگسالان، تاخیر در رشد طبیعی کودکان
مریوان، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلال خواندن و نوشتن، تلفظ حروف، طیف اتیسم، منوال تراپی، مشکلات حسی حرکتی
سنندج، خیابان مولوی
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger