دکتر ساناز سلمان زاده (چایکنار)
دکتر ساناز سلمان زاده (چایکنار)
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی، زایمان طبیعی، تعیین جنسیت، معاینات پرده بکارت
تبریز، فلکه دانشگاه
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger