صدیقه عابدینی
روانشناسی
صدیقه عابدینی
تگ لاین: روانشناسی
خدمات: روانشناس خانواده، کودک، نوجوان
نشانی: یزد، بلوار جهاد، مجتمع سپهر، طبقه دوم، واحد 205، مرکز مشاوره مهتاب
شماره تلفن پاسخ‌گویی: 0913354801
لینک‌ها:
اشتراک‌گذاری نمایه
ساعت کاری صدیقه عابدینی
« هفته پیشین
هفته پسین »
دریافت نوبت دیدار
دیدگاه شما
ارسال پیام
خواهش می‌شود پیش از مراجعه با شماره تلفن نوشته‌شده، تماس بگیرید.
در این پروفایل، توانایی آشنایی با برنامه حضور پزشک، نشانی اینستاگرام، نوبت‌گیری اینترنتی، رزومه و بیوگرافی پزشک، آدرس مطب، شماره تلفن مطب، تلگرام و دیگر کانال‌های ارتباط با صدیقه عابدینی را خواهید داشت.
به منظور با خبر شدن از ساعت کاری، هزینه ویزیت، کارنامه، نوبت گرفتن از صدیقه عابدینی با تلفن‌های نوشته‌شده، زنگ بزنید.
مطب‌ها و مرکزهای برجسته
دکتر مسلم دهقانی زاده
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهادی
دکتر سیدجواد حسینی نژاد عنبران دکتر مریم فرمهینی فراهانی دکتر علیرضا اسدی شلمانی دکتر منصور عسگری دکتر طه رمضان زاده یزدی دکتر مهرداد جوانمرد
نمایه‌های صدیقه عابدینی
صدیقه عابدینی در سرچ دکتر صدیقه عابدینی در دکترفارسی صدیقه عابدینی در کال دکتر
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger