دکتر محمد مجیدی
پزشک عمومی
دکتر محمد مجیدی
آشنایی کوتاه: پزشک عمومی
خدمات: داخلی، اطفال، پوست، پزشک خانواده
نشانی: تهران، بلوار فردوس غرب، روبروی مجتمع کیمیاگر، پلاک 415، طبقه 2
شماره تلفن پاسخ‌گویی: 02144133481
لینک‌ها:
اشتراک‌گذاری نمایه
ساعت کاری دکتر محمد مجیدی
« هفته پیشین
هفته پسین »
دریافت نوبت دیدار
نگاه شما
ارسال کامنت
در این نمایه، توانایی آشنایی با روزهای حضور دکتر، نوبت‌دهی اینترنتی، آدرس مطب، آدرس تلگرام، شماره مطب، اینستاگرام، رزومه و بیوگرافی پزشک و دیگر کانال‌های تماس با دکتر محمد مجیدی را خواهید داشت.
پیش از مراجعه با شماره تلفن نوشته‌شده، تماس بگیرید.
به منظور آگاهی از هزینه ویزیت، رزومه، ساعت کاری، نوبت گرفتن از دکتر محمد مجیدی با تلفن‌های نوشته‌شده، زنگ بزنید.
مطب‌ها و مرکزهای برجسته
دکتر مرجان خلیلی ( اندرزگو ) دکتر مرجان خلیلی ( قیطریه ) دکتر مرجان خلیلی ( الهیه ) دکتر مرجان خلیلی
مطب‌ها و مرکزهای توصیه شده
دکتر شیرین پزشکی دکتر حسین محبی دکتر ویدا محمدی دکتر امیرفرهاد تفضلی دکتر جواد شایسته مهر دکتر بهنام ثبوتی
نمایه‌های دکتر محمد مجیدی
دکتر محمد مجیدی در سرچ دکتر دکتر محمد مجیدی در دیجی دکتر دکتر محمد مجیدی در دکتر بیگ
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger