دکتر مریم اردکانیان
متخصص: چشم
دکتر مریم اردکانیان
آشنایی: متخصص: چشم
خدمات:
آدرس: یزد، بلوار امام جعفر صادق، جنب بیمارستان مادرف مجتمع امام جعفر صادق
شماره تماس پاسخ‌گویی: 03536294862
لینک‌ها:
هم‌رسانی با دوستان
ساعت کاری دکتر مریم اردکانیان
« هفته پیشین
هفته پسین »
درخواست نوبت دیدار
دیدگاه شما
ثبت کامنت
خواهش می‌شود قبل از مراجعه با تلفن نوشته‌شده، تماس بگیرید.
برای اطلاع از کارنامه، هزینه ویزیت، نوبت گرفتن از، ساعت کاری دکتر مریم اردکانیان با تلفن‌های گفته‌شده، زنگ بزنید.
در این پروفایل، توانایی دیدن تلگرام، رزومه و بیوگرافی پزشک، آدرس مطب، شماره تلفن مطب، اینستاگرام، نوبت‌گیری اینترنتی، روزهای حضور دکتر و دیگر کانال‌های ارتباط با دکتر مریم اردکانیان را دارید.
مطب‌ها و مرکزهای برجسته
دکتر فرشته گلشن تفتی
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهادی
دکتر سحاب رضایی دکتر مژگان قاسم زاده دکتر علی نیک یار دکتر فریده دهدار دکتر صدیقه حمزه نژادی دکتر حیدر پوراحمد
نمایه‌های دکتر مریم اردکانیان
دکتر مریم اردکانیان در دکتر ماهر دکتر مریم اردکانیان در دکتر نزدیک دکتر مریم اردکانیان در آنلاین دکتر
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger